Sankt knud Lavard kirke

Begravelse i Sankt Knus Lavard Kirke

I tilfælde af et dødsfald: Kontakt sognepræsten

“Når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.”