Sankt knud Lavard kirke

Kirkekaffe

Kirkekaffe i Sankt Knud Lavard Kirke

Sankt Knud Lavard holder kirkekaffe efter hver søndags messe kl. ca. 11 til 12.30.

 

Vi serverer te, kaffe og saft til børnene.

Vi er en gruppe på 10-12 personer, der skiftes til at tage brød og eller kage med til kaffen, som supplement til småkagerne. 

Vi er i gennemsnit ca. 30 til kirkekaffe, men kan godt være mange flere .

Fællesskab i kirken

Kirkekaffe er en social aktivitet i menigheden, hvor der hygges, vi nyder Kristi fælleskab, deler vores tro, lærer hinanden at kende, så vi bliver en levende menighed. Det er et godt sted for nye at komme ind i menigheden, hvor vi kan lære hinanden at kende.

Et sted hvor vi kan hjælpe og støtte hinanden om nødvendigt. Vi synes det er vigtigt at være en menighed, som er kendetegnet af næstekærlighed, et stærkt Kristi fællesskab, hvor der er to eller tre forsamlet i Jesu navn, der er Jesus midt i blandt os.

Så kom til kirkekaffe og være en del at den levende menighed.