Sankt knud Lavard kirke

Velkommen til Skt. Knud Lavard Kirke, den romersk-katolske kirke i Kgs. Lyngby.

Katekese og Forberedelseskurser

Kirken har en lang tradition for katekese. Katekese betyder undervisning om kristendommen.

 

Jesus har selv undervist sine disciple, før han sendte dem ud til missionen, dvs. at forkynde det glade budskab om Guds rige. Katekese beskrives derfor som undervisning i troens indhold. Der var to typer af Jesu disciple: Den første kategori er dem, som Jesus selv har kaldet. De fik betegnelsen Apostle og den anden kategori var dem, som frivilligt fulgte ham. 

 

Jesus gav sig til at undervise dem og forberede dem på, hvad han selv ville gøre på jorden, og han sendte dem ud i verden, idet han sagde: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.” (Mat. 28. 18-20)

Sankt Knuds historie

Jesus har ikke blot undervist sine disciple, men han gav også mandat og befalede dem at undervise alle folkeslagene til at holde alt, hvad han havde lært dem. Efter Jesu død fik apostlene Helligånden, og de begyndte at prædike om Jesus og mange kom til at tro på Jesus og blev kristne. Vi læser i Apostlenes gerninger, at apostlene på et tidspunkt begyndte at undervise og forberede dem, som blev kristne, før de døbte dem. Kirken fortsætter i sin mission det samme, som apostlene gjorde. Kirkeretten siger, at katekese (som betyder mundtlig undervisning) er obligatorisk forud for dåbenDer er forskellige former for katekese:

Prædiken

Undervisning

i skolerne - i kirken - forskellige kurser - i et hjem - på arbejdspladserne

Vidnesbyrd

Evangeliets glæde

Pave Frans skriver i sin rundskrivelse om – Evangeliets glæde – at forældrene er de første kateketer, som er forpligtet til at undervise deres børn om deres tro. Børnene har ret til at lære om Gud, som har skabt dem.

Katekese er undervisning om vor tro.

Det inkluderer flere elementer:

  1. Gud, som vi tror på
  2. Vor Herre Jesus Kristus
  3. Helligånden
  4. Kirken
  5. Helgenerne
  6. Og om forskellige dogmer og sakramenter.
 

Katekese kan derfor også forstås som undervisning om vores tro og sakramenterne.

Der er syv sakramenter i den katolske kirke:

  1. Dåb
  2. Skriftemål
  3. Første kommunion – Eukaristien – nadveradgang
  4. Firmelse
  5. Ægtevielse
  6. Præstevielse
  7. De syges salvelse
Sakramenterne er hellige handlinger, der indeholder Guds nåde til dem, der modtager dem. Kirken forbereder derfor kandidaterne, før de modtager sakramenterne, for at de med fuld viden modtager dem. For eksempel bliver kandidaterne til præstevielse undervist i mindst seks år, men fordi dåben handler om børn, underviser kirken forældrene om dåbens sakramente.

Forberedelseskurser

I vort bispedømme har vi forskellige forberedelseskurser for dem, der vil modtage forskellige sakramenter. Nogle kurser foregår centralt, andre klares privat i menigheden.

Konvertit kursus

 

Bispedømmet har i mange år tilbudt et gratis kursus i katolsk tro og praksis. Undervisningen varer fra januar til maj og finder sted hver torsdag kl. 19.30 i Sankt Ansgars kirkes menighedslokale, Bredgade 69 A. Du kan få mere information i menigheden.

 

Ægtevielses forberedelse

 

At blive gift er et stort spring, og derfor ønsker Den katolske Kirke i Danmark at hjælpe parrene i deres overvejelser og forberede dem på de glæder og udfordringer ægteskabet byder på. På siden ‘Undervisning’ på www.katolsk.dk finder man informationer om det undervisningsforløb alle bosiddende par i Danmark, der gerne vil giftes katolsk, skal igennem. Under ‘Materiale‘ finder man bl.a. opgaver til undervisningen, læsningerne og ritualet fra vielsen. I ‘Inspiration‘ kan man finde tips til videre fordybelse og finde svar på ‘Frequently Asked Questions’.

Der er syv moduler, og det første og sidste modul skal undervises af sognepræsten. Sognepræsten er ansvarlig for sakramenterne i sin menighed, og derfor skal parrene kontakte sognepræsten mindst seks måneder før vielsen.

 

Dåbsforberedelse

 

Dåbsforberedelse forgår i menighederne, og det er sognepræsten, der underviser forældrene og forbereder dem. Forældre, der gerne vil døbe deres barn/børn, bedes kontakte sognepræsten mindst en måned før dåben, bedst via e-mail.

 

Forberedelse til firmelse og førstekommunion

 

I menigheden i Lyngby undervises unge til firmelse og børn til førstekommunion efter en fastlagt plan. Undervisningen klares af kateketer, der samarbejder med sognepræsten. Du kan læse mere her på hjemmesiden under de enkelte punkter.

 

Ministrantundervisning

 

Udover forberedelse til sakramenterne undervises også børn og unge til at tjene under messen.