Sankt knud Lavard kirke

Sankt Knud Lavards vision

Sankt knud Lavard kirke

Sankt Knud Lavard kirkes menighedsråd har i juni 2022 formuleret sin vision for menigheden således:

Vi ønsker at være et synligt udtryk for Kristi tilstedeværelse i verden ved at være en aktiv, børnevenlig og rummelig katolsk menighed, som med de 7 sakramenter i centrum og ved bøn, sang og musik lovpriser Herren.

Vi ønsker at styrke den enkelte persons katolske tro i Jesus Kristus, via Jomfru Maria, Sankt Josef, Skt. Knud Lavard og alle helgener, ved aktivt at inddrage alle aldersgrupper i den danske og engelske menighed i et levende fællesskab samt ved et tæt samarbejde med skolen og bispedømmet.

Vi ønsker at styrke den enkelte persons katolske tro i Jesus Kristus, via Jomfru Maria, Sankt Josef, Skt. Knud Lavard og alle helgener, ved aktivt at inddrage alle aldersgrupper i den danske og engelske menighed i et levende fællesskab samt ved et tæt samarbejde med skolen og bispedømmet.