Sankt knud Lavard kirke

Vi har brug for dig

Frivilligt arbejde i kirken

Som i alle andre katolske menigheder i Danmark er frivillig arbejdskraft nødvendig, for at kirken kan fungere. Mange forskellige opgaver bliver varetaget af katolikker i menigheden, som giver noget af deres fritid til gavn for kirken. Opgaverne er mange: græsslåning, rengøring, sogneblad, hjemmeside, undervisning, børneklub, kommunionsuddeling, korsang, kirkekaffe osv. osv.

Hvorfor bruger vi frivilligt arbejde

Årsagen til det frivillige arbejdes omfang er dels, at økonomien slet ikke tillader, at sognet betaler nogen for at gøre disse ting, dels at det frivillige arbejde er en tjeneste, som mange faktisk ønsker at påtage sig. Ved at gøre et stykke arbejde for menigheden bidrager man som frivillig til at realisere kirkens mission både for menighedens egne medlemmer men også for det omgivende lokalsamfund. Og så er det hyggeligt at være sammen med andre katolikker om nogle konkrete arbejdsopgaver!

Vi du bidrage til menighedens frivillige arbejde?

Man kan altid kontakte menighedsrådsformanden eller sognepræsten, hvis man ønsker at bidrage til menighedens liv med en frivillig indsats!