Sankt knud Lavard kirke

Menighedsrådet i Sankt Knud Lavard Kirke

Menighedsrådet i Sankt Knud Lavard Kirke

Et menighedsråd i det katolske bispedømme for Danmark fungerer efter vedtægter fra 2008, men menighedsråd har man i den katolske kirke haft siden 1970 som et resultat af Andet Vatikankoncils kirkelige reformer. Som vedtægterne siger, så er menighedsrådet ”organ for alle menighedsmedlemmers medansvar for menighedens liv og vækst, og det er dermed medansvarligt for løsningen af de opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art, som hovedsagelig angår menigheden. Rådet kan træffe beslutning vedrørende disse opgaver, herunder om ansættelse og afskedigelse af personer i menighedens tjeneste.”

Hvem leder meningshedrådet

Menighedsrådets arbejde ledes af en formand, der vælges af menighedsrådet på dets første møde. I praksis mødes menighedsrådet en gang om måneden, og dels orienteres alle medlemmer om arbejdet i menighedens faste arbejdsgrupper, dels tages der aktuelle sager op til drøftelse og eventuel beslutning om, hvad der skal gøres. Samtidig kan ethvert medlem af menigheden fremsende forslag, som formanden kan sætte på dagsordenen til behandling ved et rådsmøde. Dette betyder, at menigheden gennem menighedsrådets medlemmer har mulighed for at påvirke menighedens udvikling og aktiviteter – såvel dem, der er rettet mod menighedens eget liv, som dem, der er rettet mod vores lokale omverden eller samfundet i øvrigt. Menighedsrådets møder er ikke offentlige, men der udarbejdes et referat efter hvert møde, og referatet findes på sognets hjemmeside samt på opslag i kirken, så alle kan følge med i, hvad der sker.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådets formand er:
Eric Maillet
E-mail: ericmaillet(at)gmail.com
Telefon: 53 35 00 46

Erik Maillet

Formand

  1.  
54 år, Gift med Marta og har 9 børn, 5 drenge og 4 piger i alderen 28 til 16 år.
Min mor er dansk og min far er fransk. De seneste 13 år har jeg boet i Allerød, men boede oprindeligt som ung tæt på Sankt Andreas menighed og kender mange derfra. Vi har ligeledes boet +10 år i Alicante, Spanien, hvor min kone kommer fra. Jeg er uddannet civiløkonom og arbejder til dagligt i medico-branchen, hvor jeg er salgschef. For mig er det vigtigt at vi er aktive i menigheden, både unge som ældre. Vi skal have fokus på sakramenterne og hyppig deltagelse i messerne.

Gunnar Lorenzen

Sekretær

Jeg er født i 1946 og er opvokset i Folkekirken, men konverterede til Den Katolske Kirke omkring 1970.
Jeg bor i Allerød og er uddannet på CBS. Jeg har i mit arbejdsliv været beskæftiget i computer- og elektronikbranchen, men er gået på pension med udgangen af
2021. Jeg tjener i dag i kirken som sakristan, sognesekretær, regnskabsfører og sekretær i
menighedsrådet.

Martin Ebert

Jeg hedder Martin Emil Ebert.
Jeg er far til tre voksne sønner og er
sekularkarmelit i den danske sekularorden. Jeg er uddannet
optometrist og arbejder i forretning i Brønshøj. I menighedsrådet vil jeg
gerne prøve at hjælpe i menigheden.

Sebastian Horch

Jeg har boet i Lyngby Taarbæk siden 1999
efter at have arbejdet i Aarhus før. Jeg er
tyskfødt. Jeg er fysiker og arbejder på DTU. Jeg er gift med Annette og har 4 børn, der alle har gået på Sankt Knud
Lavard Skole. Jeg er pt. menighedens repræsentant i skolens bestyrelse.
Ud over vores menighed er jo også aktiv i den tysktalende menighed i
St. Augustin på Jagtvejen. Vi skiftes hver anden weekend og går i den anden
menighed. 

Jan Schou

Jeg hedder Jan, er 66 år og gift med Åsa i vores menighed og har voksne børn, et hjemmeboende. Vi bor i Farum. Jeg er blandt andet læreruddannet og har tidligere undervist mange år i folkeskolen – privat som kommunalt. Har i flere år undervist 1. Kommunikanter. Åsa og jeg spiller regelmæssigt til messen (ca.1 gang om måneden). Jeg er desuden knyttet til
karmelitterordenen som sekularkarmelit
Jeg håber med mit valg til menighedsrådet at kunne bidrage konstruktivt til bedste for Skt. Knud Lavard Kirke.